Един кмет не може да е успешен, ако не направи града си удобен за хората. Заедно с големите инфраструктурни проекти, поддържането на улиците и тротоарите ще е постоянна задача в моята работа. Градът не е само центърът и големите булеварди. Важни са малките улици във всеки квартал.

Хората не всеки ден  ходят в центъра или не кръстосват постоянно града. Всяко сутрин и вечер обаче те излизат и се завръщат в домовете си. Затова трябва да осигурим добра инфраструктура в целия град, без да забравяме нито един микрорайон.

Длъжници сме на хората с увреждания и майките. Много от улиците и тротоарите в града са непроходими за тези, които ползват инвалидни или детски колички. При следващите ремонти задължително ще възлагам на фирмите да изграждат скосени тротоари и да спазват стриктно зададените параметри в проектите, както и да работят качествено.

В широка дискусия с гражданите и експертите предстои да решим и един друг сериозен проблем за града – как да изграждаме така зелената система, че дърветата край улиците и булевардите да не разрушават тротоарите. В това отношение също имам ясен план за действие – ремонтът на тротоарите е мой основен приоритет и за да го реализирам, ще разчитам на активната работа на районните кметове, които най-добре познават проблемите в кварталните улички.

Ще бъда фокусиран върху всеки детайл от градската среда.