През последните години населението на Пловдив расте, но не защото се повишава раждаемостта, а защото много хора от други общини и области идват да живеят тук.

Демографската криза, която не отминава и Пловдив, е резултат от икономическата и социалната. Затова в нашата управленска програма са предвидени конкретни мерки за повишаване на доходите, привличане на инвестиции, които гарантират по-добре платени работни места с фокус върху младите хора. Знам как да направя града по-удобен за младите семейства.

Конкретно планирам до края на мандата да изградим поне по едно детско заведение – ясла или градина, във всеки от шестте района на Пловдив. В града трябва да има удобно място за всяко дете, без да се налага родителите да пътуват с километри, за да го оставят или вземат от градината.

Имаме разписан план за строителството на две нови училища. Ще решим проблема със сградата на Математическата гимназия, както и на другите училища, които делят една сграда.

Работим по реален план, според който до 2029 година всички училища да преминат на едносменен режим .