Никой не е по-голям от Пловдив

Реч на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров пред Общинския съвет при встъпването в длъжност 

11 ноември 2019 г.

Ваше Високо Преосвещенство,

Уважаема госпожо областен управител, 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господа районни кметове,

Уважаеми гости, 

Позволете ми най-напред да благодаря за доверието на пловдивчани, които със своя вот ме избраха за кмет. Да си кмет на Пловдив е изключителна привилегия и отговорност.

За мен е чест да бъда кмет на този древен град, носил през вековете различни имена, преживял трудни времена и разцвет, но оставал винаги жив и многолик. 

Днес заставам пред вас, за да говоря за предизвикателствата, пред които е изправен градът през следващите четири години и за неговото БЪДЕЩЕ в следващите десетилетия.

От решенията, които ще вземем през следващите 4 години, зависи с каква СКОРОСТ Пловдив ще се развива. От нас зависи как ще се възползваме от всички финансови инструменти, така че Пловдив да просперира. 

Пловдив се развива и хората подкрепиха именно РАЗВИТИЕТО на града. Затова днес ще гледам напред и ще поставя важните за града теми:

1. Бързата урбанизация. Тя е следствие на бързото разрастване на икономическите зони в града и тези в съседните общини. Това води до  нарастване на населението, увеличаване на трафика, влошаване качеството на въздуха, презастрояване.

Този бум  на икономическата активност в Икономическите зони има своите положителни ефекти – намаляване на безработица, повишаване на доходите и потреблението. В същото време в града се пораждат нови проблеми, които без подкрепата на държавата няма как да бъдат решени. 

2. Осигуряване и използване на различни финансови инструменти за решаване на проблемите на общината: 

  • увеличаване на собствените приходи, 
  • привличане на средства от ЕС от нов програмен период, с нови изисквания и приоритети. Ние не бива да изоставаме, напротив, необходимо е да ускорим работата и максимално да се възползваме.
  • Финансова подкрепа от държавата при решаването на проблемите на бързата урбанизация. Нашите искания, разбира се, трябва да бъдат добре мотивирани и подплатени с добри проекти.

3. Открито управление в постоянен диалог с пловдивчани при решаване на важните проблеми. Повишаване на гражданската активност и солидарност, работа за различни каузи, привличане съм управленските решения на гилдиите, неправителствените организации и синдикатите. За целта планирам създаване на обществени съвети по всички важни теми. Създаване на приемни в общината и по райони.

4. Определяне на приоритетите на града за следващите 20 – 30 години, а не работата на парче. Всички заедно трябва да решим в какъв град искаме да живеят нашите деца, как да направим така, че да запазим древния град, да го направим по-красив и привлекателен, а в същото време удобен и за неговите жители? Това са все въпроси, на които трябва да отговори дългосрочната визия за развитието на града.

Заключение:

Днес няма да влизам в политическа полемика с моите опоненти, достатъчно говорихме по време на предизборната кампания. Проблемите са ясни за всички ни и по важните приоритети видимо нямаме разминаване. Важно е всеки ден в следващите години да помним, че пловдивчани очакват от нас да ги решаваме.  

Затова, господа общинските съветници от всички политически партии, призовавам ви да сме конструктивни, когато обсъждаме проблемите, да спорим, да преговаряме, но да намираме решения и то ефективни, и то бързи. 

Искам големият диалог за Пловдив да се води тук, в Общинския съвет. Искам да помните, че аз съм кмет, а вие – общински съветници, защото така са решили пловдивчани. И да не забравяме какво сме говорили в срещите с тях и да не се сетим за хората едва след 4 години, когато пак ще има избори. Зад всеки от вас стоят гласовете на хиляди пловдивчани и това ни задължава.  

Както казах по време на кампанията: Пловдив няма време за губене. 

Няма да давам неизпълними обещания, но няма и да отстъпя, когато защитавам интересите на пловдивчани. Аз и моят екип ще вложим всичките си сили, за да оправдаем доверието ви. 

Вярвам, че с таланта и трудолюбието на пловдивчани, с тяхната любов към града ни, с ясна визия, със силни реформи и с общи усилия ще продължим да опазваме Древния град. И в същото време да го преведем успешно през новите предизвикателства като го превърнем в модерен, динамичен, благоденстващ град. Град, в който хората сбъдват мечтите си и искат да отглеждат децата си.

Успешна работа на всички и помнете – никой не е по-голям от Пловдив!