Зелен град с чист въздух и чиста питейна вода

Заедно ще направим Пловдив най-добрия град за живеене. Належащо е да доразвием Програмата за поддържане и развитие на зелената система. Пловдив има силни традиции в изграждането на зелената система – тук е създадена първата в България градска градина – Дондуковата, тук е работил самият Люсиен Шевалас, създател на Цар-Симеоновата градина.

Тепетата са голям дар от природата, както и река Марица и лонгозната гора край нея. През годините са изградени „Отдих и култура“, паркът на Лаута и десетки квартални паркове. 

Все още обаче сме далеч от европейския стандарт за 20 кв. м  зелена площ на жител. Имам ясен план как да наваксаме. В града има подходящи места за изграждане на нови паркове. Заедно с това ще работим усилено за поддържането на съществуващите зелени площи. Големите резерви са в междублоковите пространства. 

Ще прилагаме стриктно изискванията на Закона за устройство не територията и ще следим, дали инвеститорите спазват задължението си за озеленяване при изграждане на нови  обекти.  За да имаме по-зелен град и по-чист въздух ще направя следното:

1.     Работещи поливни системи по високите части на Бунарджика и на Младежкия хълм.

2.   Проектиране на зелен пояс около града, разширяване на парковете „Отдих и култура и „Лаута“, изграждане на поне по един нов парк във всеки район.

3.      Реконструкция на Дондуковата градина.

4.      Засаждане на подходящи дървесни видове по градските улици и булеварди.

5.      Ново залесяване и поддържане на междублоковите пространства.

6.      Строг контрол при изграждането на нови жилищни сгради, индустриални и търговски обекти

Още в първите месеци на мандата ще настоявам да продължи работата по проекта „Въча“, който ще осигури чиста питейна вода за Пловдив и съседните общини. Стартираме разработването на концепция „Зелен град“.