Източник: вестник “Марица”

Основният въпрос днес е не как да лекуваме най-добре пловдивчани, а как да ги опазим от болестите

Здравеопазването е болна тема за мен. Наближат ли избори, то веднага се превръща в приоритет.

Говорим си колко е важно да го изправим на крака. А след изборите го забравяме. Реформите все не свършват, а проблемите се трупат.Аз не искам да разсъждаваме по въпроса как да лекуваме гражданите на Пловдив. Искам да ги пазим от болестите. 

Не искам болните да чакат с месеци за преглед от специалист. Искам специалистите да ги чакат. Не искам здравните заведения да изнемогват материално и финансово.

Искам лекарите да работят спокойно. Затова по тази тема в програмата си за управление на община Пловдив залагам два основни стълба:

1. Профилактика и превенция

2. Достъпно и ефективно общинско здравеопазване Толкова много тежки заболявания и сериозни усложнения могат да бъдат предотвратени, ако бъдат открити навреме. Затова трябва да насочим усилия именно натам. Това не е предизборно обещание. Това е институционално задължение на общината и аз се ангажирам като кмет стриктно да го спазвам. Така че превенцията и профилактиката да обхванат максимален брой граждани. 

Грижата за здравето на пловдивчани трябва да започне още от основното училище. Предвиждаме въвеждането на специални програми за борба със затлъстяването и диабета при децата.

Ще разработим специална експертна програма за превенция и повишаване на здравната култура, която да стигне до всеки гражданин, работник, служител. Ще разчитаме на помощ от многобройните ни лекари, специалисти и преподаватели.

Нека не забравяме, че Пловдив е университетски град. Имаме много имена в медицината, с които се гордеем.За ранната диагностика на туберкулоза и други хронични белодробни болести ще осигурим средства, с които да закупим мобилни пулмологични амбулатории.

Заедно с Комплексен онкологичен Център – Пловдив ще изготвим работеща програма за онкологичен скрининг с цел ранното откриване на рака.

Време е Община Пловдив да поеме своята административна и морална отговорност за борба с наркоманията особено сред младите хора. Във всички райони на Пловдив ще организираме редовни събития за рехабилитация и подпомагане на здравето им. 

Наясно съм обаче, че за жалост много наши съграждани се нуждаят от здравна помощ сега, в този момент. Те не могат да чакат. За тях достъпното и ефективно здравеопазване означава живот.

Наясно съм и че има лекари, които трудно упражняват своята благородна професия в сегашните тежки условия. Затова едно от първите неща, с които ще се заема като кмет на Пловдив, е пълен преглед на сега действащата система от лечебни заведения. Ще осъществим дългоочакваното преместване на Първа база на “Комплексен Онкологичен център” – Пловдив на територията на II база на бул. “Александър Стамболийски” 2-а. За това вече има готов архитектурен проект с три варианта, които час по-скоро трябва да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в бъдещия Общински съвет.

Вече имах възможност да споделя, че планирам създаването на общински хоспис за тежко болни хора. Това е напълно възможно и крайно необходимо на нашия град. Също толкова необходимо е да намерим на Центъра за спешна помощ по-подходящо място, за да реагират по-бързо при спешни случаи, произшествия и аварии.

Опазването на здравето е обща отговорност. Аз осъзнавам своята отговорност и съм готов да я поема, защото здравето наистина е най-важното.