Новини

07.12.2012г.

ЕVN се отчете пред областния управител за изминалите 6 месеца

ЕVN се отчете пред областния управител за изминалите 6 месецаОбластният управител Здравко Димитров проведе регулярна среща с Йорг Золфелнер, председател на УС на "EVN България" и Калина Трифонова, член на УС на "EVN България". На нея представителите на енергийната компания представиха обобщена информация за дейността на дружеството през изминалите 6 месеца. Бяха обсъдени проблемите, възникващи пред компанията, както и бъдещи съвместни проекти.

На срещата стана ясно, че компанията вече въвежда, там където е възможно, нов продукт за индивидуално потребление на топлинна енергия и гореща вода с името „Гарант“. Предимствата на новия продукт са възможност за индивидуален договор с ЕВН, не е необходимо решение на Общо събрание на входа, месечните фактури се отчитат дистанционно, няма изравнителни сметки и възможност за индивидуално присъединяване и отказ за всеки абонамент.

В перспектива за област Пловдив дружеството планира развитие на мрежата и повишаване на сигурността на захранването, изграждане на нова подстанция Евмолпия, както и реконструкция на мрежите и изнасяне меренето на електричество на границата на собственост.